صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
اعضاء باشگاه تعداد اعضاء باشگاه: 312

دانشجو -
-
تعداد مقاله های ارسالی: 537

فوق ليسانس مديريت رسانه
تهران
تعداد مقاله های ارسالی: 129

ليسانس مهندسي منابع طبيعي
تبريز
تعداد مقاله های ارسالی: 103

دانشجو ---
---
تعداد مقاله های ارسالی: 90

ليسانس روابط عمومي
اهواز
تعداد مقاله های ارسالی: 69

دانشجو علوم ارتباطات
تهران
تعداد مقاله های ارسالی: 60

ليسانس
تهران
تعداد مقاله های ارسالی: 54

دانشجو روزنامه نگاري
تهران
تعداد مقاله های ارسالی: 54

دانشجو روزنامه نگاري
تهران
تعداد مقاله های ارسالی: 53

دانشجو روزنامه نگاري
تهران
تعداد مقاله های ارسالی: 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.